U okviru projekta HRZZ-a "Govori Makarskoga primorja - sinkronija i dijakronija" (GOMAPRIDISI) dijalektološki, povijesnojezično i sociolingvistički istražuju se govori Makarskoga primorja. Građa se prikuplja prema Upitniku za istraživanje govora za Hrvatski jezični atlas, a tekstovi se obrađuju unutar Korpusa tekstova iz Makarske krajine. Sociolingvistički protokol bit će dostupan u drugoj godini projekta.

Upitnik Korpus