Semantički okvir: Zračni prostor


Glosirano ime Airspace
Opis dio atmosfere iznad kopna ili teritorijalnih voda pod nadzorom neke države
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Hrvatski, Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Airspace

Uloge:
Tip uloge
Ime ulogevrsta
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogatype
Tip uloge
Ime ulogedio
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogapart

Povezani okviri:
Aktivni ovirZračni prostor
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeSpremnik
Povezani opis
Aktivni ovirZračni prostor
Povezani tip odnosapovezano sa
Povezano imeLet
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemazračan.a
Lemaprostor.n


Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime