Semantički okvir: Značajka


Glosirano ime Attribute
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri entiteta
Tagovi
Tip Primarno
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Attribute

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirZnačajka
Povezani tip odnosapovezano sa
Povezano imeEntitet
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaznačajka.n
Lemakarakteristika.n
Lemakarakterističan.a


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime