Semantički okvir: Zlo


Glosirano ime Evil
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Evil

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirZlo
Povezani tip odnosaskalarna suprotnost u odnosu na
Povezano imeDobro
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemazlo.n
Lemazao.a
Lemazloća.n
Lemazločest.a


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime