Semantički okvir: Vozilo


Glosirano ime Vehicle
Opis objekt koji ljudi upotrebljavaju radi prijevoza
Odgovarajući okvir u FrameNetu Vehicle
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri entiteta
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Hrvatski, Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Vehicle

Uloge:
Tip ulogeagens
Ime ulogevlasnik
Uloga u FrameNetuPossessor
Definicija uloge
Glosirana ulogapossessor
Tip uloge
Ime ulogepogon
Uloga u FrameNetuMeans_of_propulsion
Definicija uloge
Glosirana ulogapropulsion

Povezani okviri:
Aktivni ovirVozilo
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeArtefakt
Povezani opis
Aktivni ovirVozilo
Povezani tip odnosapovezano sa
Povezano imePut
Povezani opis
Aktivni ovirVozilo
Povezani tip odnosapovezano sa
Povezano imePutovanje
Povezani opis
Aktivni ovirVozilo
Povezani tip odnosapovezano sa
Povezano imeKretanje putom
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemavozilo.n
Lemavoziti.v
Lemaautomobil.n
Lemavlak.n
Lemabrod.n
Lemazrakoplov.n
Lemavoziti_se.v
Lemaprevoziti.v


Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime