Semantički okvir: Vladanje


Glosirano ime Governing_action
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu Leadership
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri vladanja
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Governing action

Uloge:
Tip uloge
Ime uloge
Uloga u FrameNetuLeader
Definicija uloge
Glosirana ulogagoverning_actor
Tip uloge
Ime uloge
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogagoverning_action_x-schema
Tip uloge
Ime uloge
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogagoverned
Tip uloge
Ime uloge
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogagoverning_objectives
Tip uloge
Ime uloge
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogagoverning_action_outcome

Povezani okviri:
Aktivni ovirVladanje
Povezani tip odnosaoslanja se na
Povezano imeVlada
Povezani opis
Aktivni ovirVladanje
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeSvrhovita radnja
Povezani opis
Aktivni ovirVladanje
Povezani tip odnosaoslanja se na
Povezano imeProces
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemavladanje.n
Lemacar.n
Lemavladar.n
Lemapredsjednik.n
Lemaministar.n


Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime