Semantički okvir: Vizualna percepcija


Glosirano ime Visual_perception
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip Kognitivni primitiv
Kulturni opseg
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Visual perception

Uloge:

Povezani okviri:

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemavizualan.a
Lemapercepcija.n


Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime