Semantički okvir: Visoka lokacija


Glosirano ime High location
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Mjesni okviri
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir High location

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirVisoka lokacija
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeLokacija
Povezani opis
Aktivni ovirVisoka lokacija
Povezani tip odnosaskalarna suprotnost u odnosu na
Povezano imeNiska lokacija
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemavisoko.adv
Lemavrh.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime