Semantički okvir: Vidjeti


Glosirano ime Seeing
Opis Osjetilom vida moći primati poticaje izvana, moći gledati očima
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip
Kulturni opseg
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirVidjeti
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imePercepcija
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemavidjeti.v
Lemavid.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime