Semantički okvir: Vanjski dio tijela


Glosirano ime External body part
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri tijela
Tagovi
Tip Primarno
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirVanjski dio tijela
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeDio tijela
Povezani opis
Aktivni ovirVanjski dio tijela
Povezani tip odnosaunutar okvira
Povezano imeTijelo
Povezani opis
Aktivni ovirVanjski dio tijela
Povezani tip odnosapovezano sa
Povezano imeUnutarnji dio tijela
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemavanjski.a
Lemadio.n
Lematijelo.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime