Semantički okvir: Uzrokovana promjena stanja


Glosirano ime Caused change of state
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu Cause_change
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Caused change of state

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirUzrokovana promjena stanja
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeUzrok
Povezani opis
Aktivni ovirUzrokovana promjena stanja
Povezani tip odnosapovezano sa
Povezano imeStanje
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime