Semantički okvir: Uzrok


Glosirano ime Causation
Opis Opća predodžbena shema koja specificira uzročni odnos između dviju situacija ( 'uzrok' i 'učinak'). Prototipično, uzrok i učinak dio su scenarija u kojem je proces (uzročni_proces) povezan s jednim entitetom (uzročni_entitet) tako da na neki način djeluje na proces (zahvaćeni_process) koji je povezan s drugim entitetom (zahvaćeni_entitet).
Odgovarajući okvir u FrameNetu Causation
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip Kognitivni primitiv
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Causation

Uloge:
Tip uloge
Ime ulogeUzročni_entitet
Uloga u FrameNetuActor
Definicija uloge
Glosirana ulogaCauser
Tip ulogeX-shema
Ime ulogeuzročni_proces
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogacausal_process
Tip uloge
Ime ulogezahvaćeni_entitet
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaaffected
Tip uloge
Ime ulogeuzrok
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogacause
Tip uloge
Ime ulogeučinak
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaeffect

Povezani okviri:

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemauzrok.n
Lemauzrokovati.v
Lemaučinak.n
Lemauzročan.a


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime