Semantički okvir: Um


Glosirano ime Mind
Opis Sposobnost shvaćanja, mišljenja i zaključivanja
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri kognicije
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Mind

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirUm
Povezani tip odnosaoslanja se na
Povezano imeRazmišljanje
Povezani opis
Aktivni ovirUm
Povezani tip odnosaoslanja se na
Povezano imePamćenje
Povezani opis
Aktivni ovirUm
Povezani tip odnosapovezano sa
Povezano imeIdeja
Povezani opis
Aktivni ovirUm
Povezani tip odnosaoslanja se na
Povezano imeZnanje
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaum.n


Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime