Semantički okvir: Udaljavanje


Glosirano ime move.away
Opis Proces udaljavanja dvaju ili više objekata. (lat. ablatio)
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Prostorni odnosi
Tagovi
Tip Kognitivni primitiv
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir move.away

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirUdaljavanje
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeKretanje
Povezani opis
Aktivni ovirUdaljavanje
Povezani tip odnosaskalarna suprotnost u odnosu na
Povezano imeKretanje prema cilju
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaudaljiti.v
Lemaod.prep


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime