Semantički okvir: Tvar


Glosirano ime Matter
Opis ono što ima masu i zauzima prostor
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri entiteta
Tagovi
Tip Kognitivni primitiv
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirTvar
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeFizički entitet
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lematvar.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime