Semantički okvir: Trajektor - orijentir


Glosirano ime Trajector - landmark
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu Trajector-Landmark
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip Kognitivni primitiv, Primarno
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Trajector landmark

Uloge:
Tip uloge
Ime ulogetrajektor
Uloga u FrameNetuTrajector
Definicija uloge
Glosirana ulogatrajector
Tip uloge
Ime ulogeorijentir
Uloga u FrameNetuLandmark
Definicija ulogelokacija orijentira općepoznata je ili relativno fiksna
Glosirana ulogalandmark
Tip uloge
Ime ulogepozadina
Uloga u FrameNetu
Definicija ulogeširi prostorni okvir u kojem su smješteni trajektor i orijentir
Glosirana ulogabackground
Tip uloge
Ime ulogeprofilirano područje
Uloga u FrameNetuProfiled region
Definicija uloge
Glosirana ulogaprofiled region

Povezani okviri:
Aktivni ovirTrajektor - orijentir
Povezani tip odnosaoslanja se na
Povezano imePodručje
Povezani opis
Aktivni ovirTrajektor - orijentir
Povezani tip odnosapovezano sa
Povezano imeLokacija
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime