Semantički okvir: Tonski prostor


Glosirano ime Pitch space
Opis prostor koji tvore visine tonova zamišljene kao točke u prostoru
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases Musical pitch space
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir

Uloge:
Tip uloge
Ime ulogeton
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogatone

Povezani okviri:
Aktivni ovirTonski prostor
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeSpremnik
Povezani opis
Aktivni ovirTonski prostor
Povezani tip odnosauključuje kao ulogu
Povezano imeLokacija
Povezani opis
Aktivni ovirTonski prostor
Povezani tip odnosauključuje kao ulogu
Povezano imeKretanje
Povezani opis
Aktivni ovirTonski prostor
Povezani tip odnosapovezano sa
Povezano imeGlazbena ljestvica
Povezani opis
Aktivni ovirTonski prostor
Povezani tip odnosaoslanja se na
Povezano imeSkala
Povezani opis
Aktivni ovirTonski prostor
Povezani tip odnosaunutar okvira
Povezano imeGlazba
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lematonski.a
Lemaprostor.n
Lematon.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime