Semantički okvir: Točka na skali


Glosirano ime Point on a scale
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip Kognitivni primitiv
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirTočka na skali
Povezani tip odnosaunutar okvira
Povezano imeSkala
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lematočka.n
Lemana.prep
Lemaskala.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime