Semantički okvir: Tjelesno funkcioniranje


Glosirano ime Bodily functioning
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri tijela
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Bodily functioning

Uloge:
Tip uloge
Ime ulogetijelo
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogabody
Tip uloge
Ime ulogedio_tijela
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogabodypart

Povezani okviri:

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lematjelesni.a
Lemafunkcionirati.v


Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime