Semantički okvir: Tama


Glosirano ime Darkness
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Darkness

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirTama
Povezani tip odnosaskalarna suprotnost u odnosu na
Povezano imeSvjetlost
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lematama.n
Lemataman.a
Lematamnjeti.v
Lemapotamnjeti.v


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime