Semantički okvir: Supstancija


Glosirano ime Substance
Opis Određena vrsta tvari s jednolikim svojstvima, neomeđen fizički entitet
Odgovarajući okvir u FrameNetu Substance
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri entiteta
Tagovi
Tip Kognitivni primitiv
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Substance

Uloge:
Tip uloge
Ime ulogesupstancija
Uloga u FrameNetuSubstance
Definicija uloge
Glosirana ulogaSubstance

Povezani okviri:
Aktivni ovirSupstancija
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeTvar
Povezani opis
Aktivni ovirSupstancija
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeFizički entitet
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemasupstancija.n


Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime