Semantički okvir: Sublokalni prostorni odnos


Glosirano ime Sublocal spatial relation
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Prostorni odnosi
Tagovi
Tip Kognitivni primitiv
Kulturni opseg
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirSublokalni prostorni odnos
Povezani tip odnosaskalarna suprotnost u odnosu na
Povezano imeSupralokalni prostorni odnos
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemana.prep
Lematemelj.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime