Semantički okvir: Stroj


Glosirano ime Machine
Opis mehanički ili elektronički uređaj koji prenosi ili obrađuje energiju kako bi izvršio ljudske zadaće ili pomogao u njihovu provođenju
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri entiteta
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Machine

Uloge:
Tip uloge
Ime ulogesastavnica
Uloga u FrameNetuComponent
Definicija uloge
Glosirana ulogacomponent
Tip uloge
Ime ulogefunkcija
Uloga u FrameNetuFunction
Definicija uloge
Glosirana ulogafunction

Povezani okviri:
Aktivni ovirStroj
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeArtefakt
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemastroj.n
Lemamehanizam.n
Lemaaparat.n
Lemamašina.n
Lemasustav.n
Lemainstrument.n
Lemaoprema.n
Lematehnologija.n
Lemamotor.n


Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime