Semantički okvir: Spremnik


Glosirano ime Containment
Opis Shema spremnika
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Prostorni odosi
Tagovi
Tip Kognitivni primitiv
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Containment

Uloge:
Tip uloge
Ime ulogeinterijer
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaInterior
Tip uloge
Ime ulogeeksterijer
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaExterior
Tip uloge
Ime ulogegranica
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaBoundary
Tip uloge
Ime ulogeportal
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaPortal
Tip uloge
Ime ulogespremnik
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaContainer

Povezani okviri:

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaspremnik.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime