Semantički okvir: Spremište


Glosirano ime Storehouse
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Građevine
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Storehouse

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirSpremište
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeGrađevina
Povezani opis
Aktivni ovirSpremište
Povezani tip odnosaoslanja se na
Povezano imeSpremanje
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaspremište.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime