Semantički okvir: Slušna percepcija


Glosirano ime Auditory perception
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip Kognitivni primitiv
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirSlušna percepcija
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imePercepcija
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemasluh.n
Lemaslušati.v
Lemačuti.v


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime