Semantički okvir: Slabost


Glosirano ime Weakness
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Weakness

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirSlabost
Povezani tip odnosaskalarna suprotnost u odnosu na
Povezano imeSnaga
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaslab.a
Lemaslabo.adv
Lemaslabost.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime