Semantički okvir: Skala


Glosirano ime Scale
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases Ljestvica
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip Kognitivni primitiv
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Scale

Uloge:
Tip uloge
Ime ulogeparametar
Uloga u FrameNetu
Definicija ulogeveličina koja definira skalu
Glosirana ulogaparameter
Tip uloge
Ime ulogemaksimalna vrijednost
Uloga u FrameNetu
Definicija ulogenajveća vrijednost na skali
Glosirana ulogamaximum value
Tip uloge
Ime ulogeminimalna vrijednost
Uloga u FrameNetu
Definicija ulogenajmanja vrijednost na skali
Glosirana ulogaminimal value
Tip uloge
Ime ulogemeđuvrijednosti
Uloga u FrameNetu
Definicija ulogevrijednosti na skali u odnosu jedne naspram drugih
Glosirana ulogaintermediate values

Povezani okviri:
Aktivni ovirSkala
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeStanje
Povezani opis
Aktivni ovirSkala
Povezani tip odnosapovezano sa
Povezano imeLokacija
Povezani opis
Aktivni ovirSkala
Povezani tip odnosauključuje kao ulogu
Povezano imeTočka na skali
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaskala.n
Lemaljestvica.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime