Semantički okvir: Sjećanje


Glosirano ime Remembering
Opis iskustveni doživljaj prošloga iskustva
Odgovarajući okvir u FrameNetu Remembering_experience
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri kognicije
Tagovi
Tip Kognitivni primitiv
Kulturni opseg
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Remembering

Uloge:
Tip ulogeagens
Ime ulogedoživljavač
Uloga u FrameNetuCognizer
Definicija ulogeosoba koja proživljava sjećanje
Glosirana ulogaexperiencer
Tip uloge
Ime ulogeiskustvo
Uloga u FrameNetuExperience
Definicija uloge
Glosirana ulogaexperience
Tip uloge
Ime ulogedojam
Uloga u FrameNetuImpression
Definicija uloge
Glosirana uloga

Povezani okviri:
Aktivni ovirSjećanje
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeMišljenje
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemasjećati.v
Lemasjećanje.n
Lemasjećati_se.v


Status: u radu Predloženo
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime