Semantički okvir: Siromaštvo


Glosirano ime Poverty
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Poverty

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirSiromaštvo
Povezani tip odnosaskalarna suprotnost u odnosu na
Povezano imeBogatstvo
Povezani opis
Aktivni ovirSiromaštvo
Povezani tip odnosaunutar okvira
Povezano imeEkonomski status
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemasiromaštvo.n
Lemasiromašan.a
Lemaosiromašiti.v
Lemabijeda.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime