Semantički okvir: Sila


Glosirano ime Force
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri dinamike sile
Tagovi
Tip Kognitivni primitiv
Kulturni opseg
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Force

Uloge:
Tip uloge
Ime ulogesila
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaforce
Tip uloge
Ime ulogesila_količina
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaforce_amount

Povezani okviri:

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemasila.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime