Semantički okvir: Scenarij prijenosa


Glosirano ime Transfer scenario
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri posjedovanja
Tagovi
Tip Kognitivni primitiv
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir

Uloge:
Tip uloge
Ime uloge
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogatransferor
Tip uloge
Ime uloge
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogatransfer_recipient
Tip uloge
Ime uloge
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogatransferred_object
Tip ulogeLose_possession
Ime uloge
Uloga u FrameNetu
Definicija ulogegiving
Glosirana ulogatransferor_process
Tip ulogeGain_possession
Ime uloge
Uloga u FrameNetu
Definicija ulogegetting
Glosirana ulogatransfer_recipient_process

Povezani okviri:

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemascenarij.n
Lemaprijenos.n


Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime