Semantički okvir: Ruka


Glosirano ime Hand
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri tijela
Tagovi
Tip Primarno
Kulturni opseg
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Hand

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirRuka
Povezani tip odnosaunutar okvira
Povezano imeVanjski dio tijela
Povezani opis
Aktivni ovirRuka
Povezani tip odnosaoslanja se na
Povezano imeDio/cjelina
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaruka.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime