Semantički okvir: Razumijevanje


Glosirano ime Understanding
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip
Kulturni opseg
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Understanding

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirRazumijevanje
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeZnanje
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemarazumijevanje.n
Lemarazumjeti.v


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime