Semantički okvir: Razmišljanje


Glosirano ime Cognizing
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu Mental_activity
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri kognicije
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Cognizing

Uloge:

Povezani okviri:

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemarazmišljati.v
Lemarazmišljanje.n


Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime