Semantički okvir: Razmatranje


Glosirano ime Deliberation
Opis Sagledavanje čega s više strana
Odgovarajući okvir u FrameNetu Cogitation
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip
Kulturni opseg
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Cogitation

Uloge:

Povezani okviri:

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemarazmatranje.n
Lemarazmatrati.v
Lemarazmotriti.v


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime