Semantički okvir: Ravno


Glosirano ime Straight
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Straight

Uloge:

Povezani okviri:

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaravan.a
Lemaprav.a


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime