Semantički okvir: Računalo


Glosirano ime Computer
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri entiteta
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Computer

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirRačunalo
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeStroj
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaračunalo.n
Lemaračunalni.a


Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime