Semantički okvir: Put


Glosirano ime Path
Opis Semantička uloga unutar okvira izvor - put - cilj
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases SPG
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip Kognitivni primitiv, Primarno
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Path

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirPut
Povezani tip odnosaunutar okvira
Povezano imeIzvor - put - cilj
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaput.n
Lemaputovati.v
Lemaputovanje.n
Lemaputnik.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime