Semantički okvir: Psihološka značajka


Glosirano ime Psychological feature
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirPsihološka značajka
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeZnačajka
Povezani opis
Aktivni ovirPsihološka značajka
Povezani tip odnosapovezano sa
Povezano imeFizička značajka
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemapsihološki.a
Lemaznačajka.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime