Semantički okvir: Procjena vlade


Glosirano ime Citizen evaluation of government
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri vladanja
Tagovi
Tip Složeno
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Citizen evaluation of government

Uloge:
Tip uloge
Ime ulogeProcjenitelj
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaEvaluator
Tip uloge
Ime ulogeProcjena
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaEvaluation
Tip uloge
Ime ulogeStandard
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaStandard
Tip uloge
Ime ulogePonašanje
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaBehavior
Tip uloge
Ime ulogeOno što se procjenjuje
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaEvaluaee

Povezani okviri:
Aktivni ovirProcjena vlade
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeProcjena
Povezani opis
Aktivni ovirProcjena vlade
Povezani tip odnosaoslanja se na
Povezano imeVlada
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime