Semantički okvir: Procjena


Glosirano ime Evaluation
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu Assessing
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip Složeno
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Evaluation

Uloge:
Tip uloge
Ime ulogeOno što se procjenjuje
Uloga u FrameNetuEvaluee
Definicija ulogeEntitet koji se procjenjuje
Glosirana ulogaevaluee
Tip uloge
Ime ulogeProcjenitelj
Uloga u FrameNetuJudge
Definicija ulogeOnaj koji procjenjuje
Glosirana ulogaevaluator
Tip uloge
Ime ulogeOsnova procjene
Uloga u FrameNetu
Definicija ulogeParametri prema kojima se procjenjuje
Glosirana ulogaBasis of evaluation
Tip uloge
Ime ulogeStandard
Uloga u FrameNetu
Definicija ulogeStandard u usporedbi s kojim se procjenjuje
Glosirana ulogaStandard
Tip uloge
Ime ulogeProcjena
Uloga u FrameNetu
Definicija ulogeOdnos između parametara koji se procjenjuje i standarda u odnosu na koji se procjenjuje
Glosirana ulogaEvaluation

Povezani okviri:

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaprocjena.n
Lemaprocjenjivati.v
Lemaprocijeniti.v
Lemaevaluator.n
Lemaevaluirati.v
Lemaprocjenitelj.n
Lemaevaluacija.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime