Semantički okvir: Proces


Glosirano ime Process
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu Process
Other aliases
Napomene
Hijerarhija X-sheme
Tagovi
Tip Kognitivni primitiv, Primarno
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir PROCESS

Uloge:
Tip ulogeentity
Ime uloge
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaprotagonist
Tip ulogex-schema
Ime uloge
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaprocess
Tip uloge
Ime uloge
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaprocess_completed_state
Tip uloge
Ime uloge
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaprocess_continue
Tip uloge
Ime uloge
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaprocess_end
Tip uloge
Ime uloge
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaprocess_initial_state
Tip uloge
Ime uloge
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaprocess_pause
Tip uloge
Ime uloge
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaprocess_resume
Tip uloge
Ime uloge
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaprocess_start
Tip uloge
Ime uloge
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaprocess_stop

Povezani okviri:
Aktivni ovirProces
Povezani tip odnosauključuje kao ulogu
Povezano imePočetak procesa
Povezani opis
Aktivni ovirProces
Povezani tip odnosauključuje kao ulogu
Povezano imeKraj procesa
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaproces.n


Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime