Semantički okvir: Probavljanje


Glosirano ime Digestion
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri entiteta
Tagovi
Tip
Kulturni opseg
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Digestion

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirProbavljanje
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeTjelesno funkcioniranje
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaprobavljanje.n
Lemaprobavljati.v
Lemaprobava.n
Lemaprobaviti.v


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime