Semantički okvir: Prisutnost


Glosirano ime Presence
Opis Osobina onoga koji se nalazi na mjestu na kojemu bi trebao biti.
Odgovarajući okvir u FrameNetu Presence
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip
Kulturni opseg
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir

Uloge:

Povezani okviri:

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaprisutnost.n
Lemaprisustvovati.v


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime