Semantički okvir: Pripremanje hrane


Glosirano ime Preparing food
Opis obrada hrane za konzumiranje
Odgovarajući okvir u FrameNetu Cooking_creation
Other aliases
Napomene Trebalo bi obraditi Kuhanje i povezati s ovim okvirom tako da je Priprema hrane nadređeni okvir.
Hijerarhija Okviri hrane i jedenja
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Hrvatski, Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Cooking_creation

Uloge:
Tip ulogeagens
Ime ulogekuhar
Uloga u FrameNetuCook
Definicija ulogeosoba koja priprema hranu
Glosirana ulogacook
Tip uloge
Ime ulogehrana
Uloga u FrameNetuProduced_food
Definicija uloge
Glosirana ulogafood

Povezani okviri:
Aktivni ovirPripremanje hrane
Povezani tip odnosapovezano sa
Povezano imeJedenje
Povezani opis
Aktivni ovirPripremanje hrane
Povezani tip odnosauključuje kao ulogu
Povezano imeHrana
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemapripremanje.n
Lemapripremati.v
Lemahrana.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime