Semantički okvir: Primanje


Glosirano ime Recieving
Opis Proces u kojem primatelj prima objekt od davatelja.
Odgovarajući okvir u FrameNetu Recieving
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri posjedovanja
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir

Uloge:
Tip uloge
Ime ulogeprimatelj
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana uloga
Tip uloge
Ime ulogedavatelj
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana uloga
Tip uloge
Ime ulogeobjekt
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana uloga

Povezani okviri:
Aktivni ovirPrimanje
Povezani tip odnosaoslanja se na
Povezano imePosjedovanje
Povezani opis
Aktivni ovirPrimanje
Povezani tip odnosaskalarna suprotnost u odnosu na
Povezano imeDavanje
Povezani opis

Veze:

Inferencije:
Tip inferencije
Opis inferencijeprimatelj prima pasivno objekt od davatelja

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaprimiti.v
Lemauzeti.v


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime