Semantički okvir: Približavanje


Glosirano ime Move closer
Opis Shema procesa približavanja dvaju ili više objekata. (lat.adlatus donositi)
Odgovarajući okvir u FrameNetu move
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Prostorni odnosi
Tagovi
Tip Kognitivni primitiv
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir move.closer

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirPribližavanje
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeKretanje
Povezani opis
Aktivni ovirPribližavanje
Povezani tip odnosaoslanja se na
Povezano imeKretanje prema cilju
Povezani opis
Aktivni ovirPribližavanje
Povezani tip odnosapovezano sa
Povezano imeBlizina
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemapribližavati.v
Lemadolaziti.v


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime