Semantički okvir: Posjedovanje


Glosirano ime to have
Opis Proces posjedovanja entiteta od drugog entiteta
Odgovarajući okvir u FrameNetu Possesion
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri posjedovanja
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Possesion

Uloge:
Tip uloge
Ime ulogevlasnik
Uloga u FrameNetuOwner
Definicija ulogeonaj koji posjeduje
Glosirana ulogaOwner
Tip uloge
Ime ulogeposjed
Uloga u FrameNetupossesion
Definicija ulogeobjekt koji vlasnik posjeduje
Glosirana ulogaPossesion

Povezani okviri:

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaimati.v
Lemaposjedovati.v
Lemavlasništvo.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime