Semantički okvir: Politika


Glosirano ime Politics
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Politics

Uloge:

Povezani okviri:

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemapolitika.n
Lemapolitički.a


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime